KoralkyPreTeba.sk

0,00 €
Nachádzate sa: Úvod

Ochrana osobných údajov

Vaše údaje budú spracúvané na účel registrácie a využívanie výhod zákazníkov v e-shope www.koralkypreteba.sk. Bez ich zadania nie je možné využívať služby a výhody e-shopu. Zaškrtnutím políčka vyjadrujem svoj súhlas s pravidlami registrácie.

Zaregistrovaním potvrdzuje každý zákazník svoj súhlas s podmienkami e-shopu www.koralkypreteba.sk a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.

Prevádzkovateľom informačného systému je spoločnosť Evelin Palmont.

V prípade, že sa zákazník zaregistruje prostredníctvom webového formulára, budú osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a adresa zákazníka (adresa doručenia zásielky) spracúvané spoločnosťou Evelin Palmont na účel nákupu tovaru, na účel identifikácie zákazníka a na účel doručenia tovaru podľa § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov („zákon o ochrane osobných údajov“). V prípade, ak takýto zákazník vo webovom formulári neuviedol adresu, bude v prípade dodania tovaru kontaktovaný spoločnosťou Evelin Palmont, aby na účely doručenia tovaru uviedol aj svoju adresu. Takto získané osobné údaje budú spracúvané podľa § 10 ods. 3 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov na účel doručenia tovaru.

Zákazník, ktorý je zaregistrovaný v e-shope www.koralkypreteba.sk spoločnosti Evelin Palmont, zadaním a odoslaním svojich osobných údajov a dátumu narodenia prostredníctvom formulára udeľuje účastník prevádzkovateľovi súhlas na spracúvanie osobných údajov v rozsahu, v ktorom údaje uviedol (teda e-mailová adresa, telefónne číslo, meno a priezvisko a adresa bydliska (doručenia zásielky)), na účel zasielania marketingových ponúk (najmä špeciálnych ponúk na výhodný nákup) a zároveň prevádzkovateľovi udeľuje súhlas na zasielanie takýchto ponúk. Súhlas účastník udeľuje podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov prevádzkovateľovi informačného systému spoločnosti Evelin Palmont.

Údaje o telefónnom čísle, e-mailovej adrese, adrese bydliska poskytnuté zákazníkom budú zároveň použité na aktualizáciu neaktuálnych údajov v programe spoločnosti Evelin Palmont. V prípade zmeny iných údajov je potrebné túto zmenu oznámiť písomne, telefonicky alebo e-mailom, alebo tieto údaje zmeniť prostredníctvom internetovej stránky www.koralkypreteba.sk zmenou príslušných osobných údajov vo svojom užívateľskom profile; takto postupujte aj v prípade, že chcete aktualizovať adresu bydliska na účely dania súhlasu na marketingové účely.

Osobné údaje spracúvané podľa týchto pravidiel budú vymazané po dosiahnutí účelu, na ktorý boli spracúvané, podľa podmienok ustanovených v zákone o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z..

Súhlas podľa týchto pravidiel udeľuje zákazník, dobrovoľne a na dobu neurčitú s tým, že ho môže kedykoľvek odvolať buď  zaslaním písomného oznámenia poštou na adresu sídla spoločnosti Evelin Palmont alebo prostredníctvom internetovej stránky www.koralkypreteba.sk vyznačením príslušnej zmeny (odhlásenia zo zasielania informácií) vo svojom užívateľskom profile.

Vyžšie uvedené osobné údaje uvedené môže na základe písomnej zmluvy a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov spracúvať aj sprostredkovatelia poskytujúci služby v oblasti elektronického obchodu ako aj sprostredkovatelia uvedený v zozname na adrese www.koralkypreteba.sk.

Každý, koho osobné údaje sa podľa týchto pravidiel budú spracúvať, má právo na prístup k osobným údajom, ako aj ďalšie práva podľa § 11, 15 a 28 zákona o ochrane osobných údajov.