KoralkyPreTeba.sk

0,00 €

Základné techniky navliekania

RAW - right angle weave

1. rada - 1. jednotka

Navleč 4 ks korálkov. Prejdi cez tú korálku, ktorú si navliekla ako prvú. Prejdi cez dve korálky.

 

1. rada - 2. jednotka

Navleč 3 ks korálkov. Prejdi cez tú korálku, z ktorej si vychádzala. Vlasec vyveď z tej druhej korálky, ktorú si teraz pridala.

 

1. rada - 3. jednotka

Navleč 3 ks korálkov. Prejdi cez tú korálku, z ktorej si vychádzala. Vlasec vyveď z tej druhej korálky, ktorú si teraz pridala.

 

2. rada - 1. jednotka

Vychádzaj z hornej korálky poslednej jednotky nachádzajúcej sa v prvej rade. Navleč 3 ks korálok a prejdi cez východiskový bod. Vlasec preveď cez tie tri korálky, ktoré si teraz pridala.

 

2. rada - 2. jednotka

Navleč 2 ks korálok. Prejdi cez hornú korálku predposlednej jednotky nachádzajúcej sa v prvom riadku a prejdi cez tú korálku, z ktorej si začala navliekanie v tomto kroku. Prejdi cez tie dve korálky, ktoré si pridala v tomto kroku.

 

Spojenie riadkov

Vychádzaj z krajnej korálky nachádzajúcej sa na konci prvého riadku. Navleč 1 ks korálku. Prejdi cez krajnú korálku nachádzajúcu sa na druhom konci prvého riadku. Opäť navleč 1 ks korálku. Prejdi cez tú korálku, z ktorej si vychádzala. Vlasec preveď cez tú korálku, ktorú si pridala ako prvú, potom vlasec vyveď z pravej krajnej korálky druhého riadku. Navleč 1 ks korálku. Prejdi cez korálku ľavú krajnú druhého riadku. Vlasec vyveď z tej korálky, ktorú si pridala ako poslednú.

 

Herringbone

Navleč 2 ks korálok. Prejdi cez tú korálku, ktorú si pridala ako prvú, potom prejdi cez duhú korálku. ++ Navleč 1 ks korálok. Prejdi cez tú korálku, z ktorej vyčnieva vlasec,potom prejdi cez novú korálku. Od ++ zopakuj ešte 3x. Prejdi cez tú korálku, ktorú si navliekla ako prvú.

Navleč 2 ks korálok (7,8). Prejdi cez 2. korálku a vychádzaj z 3. korálky. Navleč 2 ks korálok (9,10). Prejdi cez 4. korálku a vychádzaj z 5. korálky. Opäť navleč 2 ks korálok (11,12). Prejdi cez 6. a 1. korálky. Vlasec vyveď z 7. korálky. Opísaným spôsobom pokračuj v navliekaní.

 

Picot

Vychádzaj zo 4 mm-ovej ohňovky. Navleč 3 ks 11/0 rokajlu a prejdi cez nasledujúcu ohňovku. Opakuj.

 

Peyote s párnym počtom korálkov

Navleč 6 ks korálkov.

Navleč 2 ks korálok a prejdi cez 5. korálku. Navleč 1 ks korálku a prejdi cez 3. korálku. Navleč 1 ks korálku a prejdi cez 1. korálku. Tieto korálky Ti budú tvoriť prvé tri riadky.

 

Celý tento postup si môžete stiahnuť v PDF formáte

Stiahnuť návod